In combo metodų kūrimas junginių saugumui žmogaus ir aplinkos atžvilgiu įvertinti bei jais paremtų produktų prototipų vystymas

VšĮ „Aukštieji algoritmai“ turi 20 metų patirtį kuriant in silico metodus junginių savybių įvertinimui. In silico metodas, kuomet prognozei reikalinga tik nupiešta cheminio junginio struktūra yra pats pigiausias ir greičiausias savybių įvertinimo būdas. Bėda, kad jis turi trūkumų, kai susiduriama su visiškai naujais cheminiais junginiais, esančiais už modelio pritaikomumo erdvės ribų. In silico modeliai visuomet šiek tiek „atsilieka“ nuo tuo metu „karščiausių“ cheminės erdvės dalių, kur vyksta aktyviausi tyrimai. Didele dalimi tai nutinka dėl laiko trukmės, kol duomenys apie naujus junginius yra publikuojami. Dažnais atvejais junginiai yra kompanijų intelektinės nuosavybės pagrindas ir duomenys apie juos yra slepiami, taigi ir trečiųjų šalių kuriamų in silico metodų potencialas jų atžvilgiu negali atsiskleisti, maksimaliai ilgai.

Projekto tikslas – kartu su Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru sukurti pirmą komercinę in combo platformą, kurios esmė – in silico metodų greičio ir universalumo bei pakaitinių, santykinai paprastų, savybių eksperimentinių matavimų tikslumo apjungimas

Projekto metu kuriant in combo platformą bus remiamasi prof. M. H. Abraham‘o darbais solvatacijos parametrų tyrimų srityje. Parametrai ir jų nustatymas bus standartizuoti, validuoti industrinėmis sąlygomis ir galimai praplėsti, norint geriau atsižvelgti į junginių jonizacijos vandeniniuose tirpaluose įtaką.

Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro metrologijos skyrius kurs ir validuos metodiką solvatacijos parametrų įvertinimui, naudojant skysčių chromatografiją. VšĮ „Aukštieji algoritmai“ savo ruožtu kurs naujus statistinės analizės algoritmus ir molekulinius deskriptorius, kurie būtų efektyviausi in combo metoduose kartu su išmatuotais solvatacijos parametrais. Šis bendradarbiavimas leis sukurti pirmų keturių produktų (skirtų cheminių junginių charakterizavimui) – AQUASOL (tirpumas vandenyje), PERMSKIN (junginio pereinamumas per odą), HERG (hERG kanalo inhibicija) ir PGP (P-gp substrato specifiškumas) prototipus, skirtus chemijos, kosmetikos bei farmacijos pramonei, nacionalinėms aplinkos ir cheminių junginių priežiūros agentūroms.

Finansuojama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Eksperimentas“.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „In combo metodų kūrimas junginių saugumui žmogaus ir aplinkos atžvilgiu įvertinti bei jais paremtų produktų prototipų vystymas“.

Projekto vykdytojas – VšĮ „Aukštieji algoritmai“.

Bendra projekto vertė – 776 933,77 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo skiriamas finansavimas – 571 642,24 Eur.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2022 m. liepos 16 d.